درباره ما

رینکست چیست؟

برنامه رینکست یکی از برنامه‌های حمایتی کارگروه صنعت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که تسهیلات مادی و حمایت‌های معنویغیر مادی را به صاحبان صنایع ارائه می‌کند تا ریسک ورود به حوزه نانو به طور ویژه در فرایند تحقیق و توسعه برایشان کاهش پیدا کند. این حمایت‌ها همانطور که از نامشان مشخص است، به قصد تقویت ظرفیت‌های درونی شرکت‌ها به آن‌ها ارائه می‌شود تا بتوانند با فرایند توسعه و تحقیقات، زایش و آفرینش مبدعانه محصولات نانومحور را از درون مجموعه خود شاهد باشند. به بیان بهتر تمرکز رینکست با ارائه این حمایت‌ها به صاحبان صنایع کمک می‌کند تولیدات نانومحور را نیز در سبد محصولات خود داشته باشند

رینکست پایان‌ناپذیر است

مهمترین بخش حمایتی رینکست ارائه تسهیلات مالی در قالب وام کم‌بهره است اما این پایان کار نیست. رینکست همچنین با قرار دادن معیارهای ارزیابی تشویقی این امکان را فراهم می‌کند تا در صورت پیشرفت در مراحل تحقیق و توسعه، اخذ مجوزهای مربوطه برای تایید نانومقیاس بودن محصول یا پرتوتایپ نهایی و در نهایت تجاری سازی محصول درصدی از تسهیلات را به صورت بلاعوض دریافت کنید یا بازپرداخت وام با بهره کم‌تری صورت گیرد.

همچنین رینکست حمایت‌های معنوی خود را  در قالب مشاوره در راستای انتخاب محصول، راهبری در جهت توسعه محصول، امکان اخذ مجوز دانش بنیان محصولات دارای تکنولوژی بالا نانویی و امکان اضافه شدن به وندور لیست محصولات دانش بنیان نانویی در سایت نانو  به شرکت‌های علاقه‌مند ارائه می‌کند.

حمایتی همه جانبه

رینکست نه تنها در فرایند اخذ تسهیلات تا تجاری سازی محصول همراه شما خواهد بود که تسهیلات خود را مشخصا با توجه به نیاز و ضرورت هر شرکت ارائه می‌کند. بسته‌های حمایتی رینکست شامل «بسته حمایت از ریسک فنی»، «بسته حمایت از ریسک بازار» و «توسعه بازار» می‌شود و هر سه گروه «شرکت‌های نانو»، «شرکت‌های دانش‌بنیان» و «شرکت‌های صنعتی»  در ۱۴ حوزه می‌توانند جهت توسعه و ایجاد محصولات نانویی در سبد محصولاتشان از این تسهیلات بهره ببرند.

تحقیق و توسعه کلید اصلی رینکستی شدن!

گرچه ستاد نانو و کارگروه صنعت از هر گونه فعالیتی برای تجاری‌سازی محصولات نانو استقبال و به طور کلی فرایند ارتباط متخصصان نانو با صاحبان صنایع کوچک و بزرگ یا نوپا و باسابقه را تسهیل می‌کند، در رینکست به طور ویژه به حمایت از شرکت‌هایی می‌پردازد که گام‌های اولیه را برای تولیدانبوه و تجاری سازی حداقل یک محصول برداشته‌اند.

به بیان دیگر از آنجا که رینکست بر توسعه درونزا تمرکز دارد، آن دسته از کسب‌و‌کارها و صنایعی می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند که پیش‌تر محصولاتی را به مرحله تجاری‌سازی رسانده‌اند در نتیجه از واحد تحقیق و توسعه مجربی برخوردارند.

از این رو معیارهای چهارگانه زیر برای دریافت تسهیلات مورد ارزیابی کارشناسان رینکست است:

شما هم رینکستی شوید

رینکست در دو سال اولیه فعالیت خود از ۴۲ شرکت از سراسر ایران در ۷ حوزه حمایت کرده است تا با کاهش ریسک فنی و بازار بتوانند مرحله تحقیق و توسعه در حوزه نانو را آغاز و محصولات نانویی را وارد چرخه تولید خود کنند. در دومین دوره ارائه تسهیلات شما می‌توانید با حضور در رویداد توسعه درون‌زا با این برنامه بیشتر آشنا شوید و طرح نانومحور خود را برای ارزیابی به رینکست ارائه کنید.